Aristarchos ze Samu

, řecký astronom; stoupenec helénistického pýthagoreismu. Vypracoval heliocentrickou hypotézu: stálice a Slunce jsou nepohyblivé, zatímco planety a Země se otáčejí kolem Slunce v obvodu kruhu a současně kolem své osy, přičemž Slunce leží ve středu dráhy. Kolem Země se otáčí jen Měsíc.

Související hesla