Aristokratismus


1. (šlechtická) urozenost; 2. vznešené, aristokratické chování.

Související hesla