Ariston

, jazýčkový hudební nástroj s neměnitelným kotoučem, podobný kolovrátku.

Ottův slovník naučný: Ariston

Ariston, nástroj, druh kolovrátku, při němž hmotný válec zastoupen je válcem dutým (nebo jen kotoučem) z tuhé lepenky, jenž klikou se otáčí. Místo kovových nýtků jsou v lepence raženy otvory tak seřaděné, že v pravý čas a po určitou dobu strojem pákovým otevírají ústí píšťal, do nichž proudí vzduch měchem natahovaným současně otáčením kliky, právě jako u kolovrátku obyčejného. Ariston, má jemnější hlas nežli kolovrátek a užívá se ho zvláště v domácnostech.