Aristotelismus

, Aristotelův filozofický systém i školy, směry a způsob filozofování na něj navazující. Po Aristotelově smrti byl pěstován v peripatetické škole, ve středověku rozvíjen ve scholastice (umírněný realismus, tomismus). V nescholastické podobě ožil v italském humanismu (P. Pomponazzi). Pro novověkou filozofii je zpočátku charakteristické kritické vyrovnávání se s reziduy scholastického aristotelismu. Explicitními stoupenci Aristotela se stali až F. A. Trendelenburk a F. Brentano.

Související hesla