Árjabhata

, indický matematik. Popsal řešení mnoha aritmetických, algebraických a geometrických úloh, dobře aproximoval π, délku kružnice, obsah kruhu, stanovil přibližně objem koule, hledal celočíselná řešení neurčitých rovnic. Ovlivnil indickou matematiku.

Související hesla