Árjové

, označení pro předky nositelů starých indoíránských jazyků. Árjové obývali společné území, kde hovořili jazykem (pra)indoíránštinou a tvořili relativní kulturní jednotu (dokladem jsou některé prastaré společné kulturní termíny, popř. jména bohů, doložené později ve védském a avestském jazyce, staré perštině apod.). Lokalizace pravlasti Árjů je sporná, patrně šlo o oblast jižního Ruska, kde se vydělovaly jednotlivé kmeny Árjů a odkud postupně, asi od pol. 2. tis. migrovaly, do Íránu (Médové, Peršané) a Indie (védští Árjové, viz též árja), resp. (skytské a další kmeny) do jiných oblastí. Předkové dnešních národů, národností a kmenů Íránu, Afghánistánu, Pákistánu, Indie a Šrí Lanky mluvící jazykem indické a íránské větve indoevropské jazykové rodiny.

Související hesla