Arktida

, Arktis – severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 °C střední teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán, nejsevernější část Atlantského oceánu a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze kolísající kolem 26,5 mil. km2. Oceán je většinou zamrzlý. Arktis má charakter arktických mrazových pouští, v nejjižnější části tundry. – Převládá vysoký tlak vzduchu a celoročně nízké teploty, srážky malé. Vodní toky v severní části pevniny jsou vodnaté (Ob’, Jenisej, Lena, Mackenzie), avšak po většinu roku zamrzlé. Půdy věčně zmrzlé, v nejjižnějších oblastech tundrové a močálovité. – Osídlení velmi řídké.

Související hesla