Armagnakové

, politické seskupení francouzských feudálů v období stoleté války za vlády Karla VI. Pod vedením vévodů orleánských sdružovalo odpůrce politického vlivu burgundského vévody na královském dvoře. Když v roce 1413 ovládli armagnakové Paříž, přešli stoupenci burgundského vévody na stranu Angličanů.

Související hesla