Armenenschaft

, německá tajná mystická společnost, kterou v pol. 19. stol. založil rakouský učenec Quido von Liszt (1848 – 1919). Základem učení a rituálů byla skandinávská a teutonská mytologie; symbolem byla svastika. Její členové se zapojili do nacistického hnutí.