Armilární sféra

, astronomický přístroj z 3. stol. př. n. l., který umožňoval znázornění pohybu kosmických těles a poloh rovníku, ekliptiky, místního poledníku ap. Sestával z několika pohyblivých kruhových prstenců (latinsky armilla, náramek), obvykle obklopujících malou Zemi umístěnou uprostřed. Armilární sféra sloužila především k demonstraci (zachycuje situaci z pohledu pozorovatele na Zemi i „zvnějšku“), ve starověku byla sestrojována i jako pozorovací přístroj.

Ottův slovník naučný: Armilární sféra

Armillární sféry (armilly, též astrolabium) jest nástroj, jehož užívali ve starověku i středověku až na Tychona Braha hvězdáři, aby určili místa nebeských těles buď rektascensí a deklinací (armillae aequatoriae) nebo délkou a šířkou (armillae zodiacales). Vyobr. představuje nástroj Tychona Braha. CD jest osa nástroje, směřující ke hvězdě polární, kruh EBC představuje poledník, kruh RQN rovník kolmý k ose polární. MLK jest jiný poledník, pohyblivý. Aby se mohl nástroj přesně postaviti, jest na nejvyšším bodu kruhu EBC upevněna olovnice. Měla-li se deklinace hvězdy nějaké určiti, otočil se pohyblivý poledník MLK příhodně a pošinul se jeden z pohyblivých průzorů M a Q na kruhu tak, až bylo tímto průzorem a pevným průzorem A ve středu hvězdu viděti. Pak se odečetly stupně, o kolik byl pohyblivý průzor od rovníku pošinut, a počet jejich udával deklinaci. Na rovníku pak od K až k E bylo lze odečísti úhel hodinový ve stupních aneb i v hodinách a minutách, neboť bod K udával vzdálenost hvězdy od poledníku, měřenou na rovníku. Vrn.