Arnaudov Michail Petrov

, bulharský folklorista a etnograf, literární historik a teoretik ; doktorát získal 1904 v Praze. Jako přední znalec bulharského obrození vytvořil ve studiích a obsáhlých monografiích (např. Tvorci na bălgarskoto văzraždane I., II. - Tvůrci bulharského obrození) monumentální obrazy doby i vůdčích osobností kultury a písemnictví této epochy.