Artefakt

, umělý produkt, výsledek vědomé lidské činnosti; v užším smyslu dílo výtvarného umění. Opak přírodnina.

Související hesla