Asexualita

, nepohlavnost, bezpohlavnost. Viz též rozmnožování.