Ašóka

, indický vládce z dynastie Maurjů. Postupně rozšířil výboji své panství na téměř celý subkontinent. Po přijetí buddhismu zavrhl válčení a vyhlásil politiku míru a péče o poddané. Zasloužil se o šíření buddhismu mimo Indii (Barma, Šrí Lanka). Mocenský rozmach za Ašóky se opíral o konsolidované hospodářské poměry a byl provázen rozkvětem umění a řemesel; Ašókovy edikty, zachované ve skalních sloupových a jeskynních nápisech, jsou zatím nejstarším písemným pramenem k dějinám Indie.

Související hesla