ášram

, v hinduismu a) útulek pro osoby věnující se askezi a náboženskému životu, obvykle v podobě společenství žáků vedených duchovním učitelem (guru); b) ášramy, čtyři stadia života, jimiž má projít pravověrný hinduista (student, hospodář, kajícník žijící v odloučenosti od lidí, potulný žebravý asketa oproštěný od lpění na světské existenci). Každý ášram je definován řadou pravidel a povinností. Viz též dharma.

Související hesla