Aštarté

, Aštarta, Aštoret, Ištar – semitská bohyně vyjadřující ženský princip (protějšek Baala). Symbol plodnosti, patronka lovu a boje, uctívaná Foiníčany, Asyřany, Babylóňany a Filištínci. Astrologicky spojena s Venuší. Biblická podoba Aštoret ovlivněna samohláskami slova bošet, znamenajícího ohavnost.

Související hesla