Astenosféra

, zemská vrstva s mocností 100 – 300 km ležící pod litosférou; její nižší viskozita vzhledem k okolním vrstvám snižuje rychlost seismických vln a umožňuje pomalé plastické tečení její hmoty, tedy i pohyb litosférických desek. Viz též desková tektonika.

Související hesla