Ataraxie

, ataraxiá – neotřesitelnost; etický pojem řecké filozofie; neochvějnost, naprostá duševní rovnováha, klid; nezbytná podmínka štěstí. Někdy používáno ve významu lhostejnosti k dobru i ke zlu.

Ottův slovník naučný: Ataraxie

Ataraxie (z řec.), nepohnutost, úplný, neporušitelný klid duševní. Podlé učení řeckých skeptiků každé domáhání se pravdy způsobuje duševní neklid, i jest tedy filosofovi dojíti k tomu, aby přesvědčen jsa o úplné nemožnosti poznati něco zbavil se rozrušení spojeného s hledáním pravdy. O rozličném významu slova toho, zejména u Epikura, srv. Alfred Fouillé, Histoire de la philosophie (Paříž, 1883, str. 144.).

Související hesla