Atentát

, útok na život význačné osoby provedený z politických důvodů.

Ottův slovník naučný: Atentát

Attentát (z lat.), útok, pokus, zvláště vražedný, podniknutý proti osobě veřejné, hlavně proti vladaři. Attentáty tohoto druhu byly ve století našem velmi četny, zvláště v zemích románských a v Rusku; tak 2 na Napoleona I., 7 na Ludvíka Filipa, 3 na Napoleona III., ve Španělsku 2 na Isabellu, 1 na Amadea, 2 na Alfonsa XII., v Rusku 5 na Alexandra II., pak na Trepova Mezenceva, Drentelena, Loris-Melikova; attentát Libennyiho (1853) a Oberdankův (1882) na cís. Františka Josefa I.; Hödlův, Nobilingův a Reinsdorfův na cís. něm. Viléma I., Blindův (1866) a Kullmannův na Bismarcka; 6 attentátů na královnu angl. Viktorii; Boothův na Lincolna a Guiteauův na Garfielda, pak mnohé attentáty anarchistické. Ve franc. a ital. právu sluje attentátem násilný útok na vladaře nebo člena jeho rodiny proti řádu veřejnému, pak některé zločiny proti osobě (svobodě) a mravnosti. V obyčejné mluvě mluví se i při dokonané vraždě proti jmenovaným osobám o attentátu.

Související hesla