Athénský námořní spolek

, též délský námořní spolek – spojení řeckých městských států pod hegemonií Athén 478 – 477 př. n. l. vytvořené iónskými, aiolskými a ostrovními obcemi za účelem vítězného ukončení války s Persií a osvobození maloasijských Řeků. Středisko spolku a pokladnice byly v Apollónově svatyni na ostrově Délu; členové spolku (až 200) platili foros, spolkový příspěvek, v penězích, menší část v lodích. Athény postupně utužovaly svou pozici ve spolku, který se měnil v jejich říši (arché). Athénský námořní spolek zanikl 404 př. n. l. v důsledku kapitulace Athén v peloponéské válce. Obnoven 378 – 355 př. n. l., zaměřen původně proti Spartě, skončil však protiathénským povstáním spojenců.

Související hesla