Atomové jádro

, centrální část atomu o poloměru řádově 10–15 m – 10–14 m. Jeho hmotnost je řádově tisíckrát větší než hmotnost atomového obalu. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů, které nazýváme společným názvem nukleony. Nukleony jsou v jádru poutány jadernými silami. Má kladný elektrický náboj, je charakterizováno protonovým číslem Z, neutronovým číslem N, nukleonovým číslem A, hmotností, spinem, vazebnou energií a dalšími veličinami.

Související hesla