Atomové spektrum

a) atomové spektrum emisní, soubor spektrálních linií charakterizující atom nebo iont prvku. Prvky v levé části periodické soustavy prvků mají málo spektrálních linií (sodík, vápník), prvky v pravé části mnoho (železo, molybden, wolfram); b) atomové spektrum absorpční, atom absorbuje záření vysílané excitovaným atomem téhož prvku. Viz též Kirchhoffovy zákony.

Související hesla