Attilův meč

, součást korunovačních insignií středověkých římských králů a císařů. Je znám i jako meč Karla Velikého či Vídeňská šavle. Jde o bohatě zdobený, částečně pozlacený meč s pochvou obloženou zlatem. Podle zpráv písemných pramenů jej v 11. stol. darovala Otovi z Nordheimu vdova po uherském králi Ondřejovi I. V současnosti je tato památka uchovávána ve Vídni.