Auden Wystan Hugh

, anglický básník a dramatik. Už jako student se ve 30. letech stal vůdčí osobností oxfordských levicových intelektuálů. Jeho poezie, ovlivněná levicovým myšlením a freudismem, později S. Kierkegaardem, vynikala složitostí a precizností formální i myšlenkové stavby a virtuózním užitím jazyka (Poems – Básně, Letters from Iceland – Dopisy z Islandu). Podílel se na libretech k operám B. Brittena a I. Stravinského, vydal soubory literárněvědných studií (The Dyer’s Hand – Barvířova ruka, Secondary Worlds – Druhotné světy).

Související hesla