Audit

, revize účetních knih; přezkoumání závěrečných účtů, periodické nebo plynulé prověřování vykázaných aktiv a pasív organizace.

Související hesla