Augsburský sněm 1530

, augšpurský sněm 1530 – zasedání říšského sněmu, na němž 24. 5. 1530 přívrženci reformace předali císaři Karlu V. články své víry zpracované Ph. Melanchtonem a potvrzené M. Lutherem. Tyto články se staly základem tzv. augsburské konfese, která byla po 25 letech bojů potvrzena augsburským náboženským mírem.

Související hesla