Augustin z Canterbury

, zakladatel katolické církevní organizace v Anglii, kam byl v roce 596 jako misionář vyslán papežem Řehořem I.; od 597 biskup, od 601 arcibiskup. Zakladatel kláštera v Canterbury. V roce 1450 svatořečen.

Ottův slovník naučný: Augustin z Canterbury

Augustinus: A. sv., apoštol Anglosasů, byl proboštem v benediktinském klášteře sv. Ondřeje v Římě. Řehoř Vel. vypravil jej roku 596 s 39 mnichy do Anglie kázat evangelium. R. 597 přibyli věrověstové ku králi Ethelbertovi kentskému, jenž za manželku měl křesťanku Bertu, princeznu franckou. Působením Bertiným dovoleno jim od krále kázati Krista, a král sám přijal křest o letnicích r. 597. Augustinus: a. odebral se pak do Arelatu a dal se tam od arcibiskupa Virgilia za biskupa posvětiti, i pokřtil o vánocích t. r. přes 10.000 Anglů. Řehoř poslal mu r. 601 novou kolonii mnichů chtěje v Anglii zříditi dvě metropole, Londýn a York, každou se 12 biskupstvími. Augustinus: a. měl po čas života býti prvním metropolitou, po jeho smrti vždy starší arcibiskup; avšak Augustinus: a. řídě se okolnostmi učinil hlavní město Kentu Dorovernum (Canterbury) arcibiskupským sídlem a metropolí, proměnil palác jemu od Ethelberta darovaný v klášter, začal vedlé něho stavěti basiliku, která pod jménem Kostel Kristův (Christ Church) stala se metropolí Anglie, a založil mimo město kostel a klášter sv. Petra a Pavla, později nazvaný klášterem sv. Augustina, který stal se jednou z nejbohatších a nejznamenitějších svatyň, hrobkou králův a primasův a středem náboženského života v jižní Britannii. Zemřel 26. května r. 605 a památka jeho koná se v celé církvi 28. května. Dr. Fr. X. Kryštůfek.

Související hesla