Austenová Jane

, anglická prozaička; zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře, jejíž styl se vyznačuje jemnou ironií a převratným pojetím dialogu jako dramatických scén. Její ženské postavy představují mravně celistvé, vitální a psychologicky výborně charakterizované typy venkovských aristokratek. Ve většině románů, např. Rozum a cit, Pýcha a předsudek, Emma, je ústředním tématem myšlenkové a emocionální zrání mladé hrdinky; v Northangerském opatství se navíc spojuje s ironickým pohledem na dobovou zálibu v četbě gotických románů. Jindy (Mansfield Park – Mansfieldské panství) je svět nahlížen očima morálně pevné, emocionálně vyspělé hrdinky a chápán jako panoptikum pošetilosti.

Ottův slovník naučný: Austenová Jane

Austenová Jane, spisov. angl. (*1775 – †1817), psala již v mládí povídky, avšak na veřejnost vystoupila teprve r. 1811 románem Sense and Sensibility (1811), po němž následovaly Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) a Emma (1816). Práce ty vyznamenávají se věrným líčením života, dobrou charakteristikou osob, prostým, lahodným slohem a vzbudily obdiv samého Waltera Scotta. Romány Northanger Abbey, vůbec první, a Persuasion, poslední větší dílo její, vyšly pohrobně r. 1818. Její paměti vydal J. E. Austen Leigh (2. vyd. 1871) a sbírku jejích dopisů lord Brabourne (1884).

Související hesla