Australské divadlo

, lidové divadlo v Austrálii představují slavnosti domorodých kmenů (např. slavnost koroborí), které nepostrádají divadelní prvky. Umělé divadlo se v Austrálii objevilo až v 18. stol.; první divadelní představení se konalo 4. 6. 1788 (Georg Farquhar The Recruiting Officer – Verbíř) u příležitosti oslav narozenin Viléma Bedřicha Jiřího III. První budova stálého divadla byla postavena v roce 1796; jako první zde inscenací melodramatu The Revenge (Pomsta). Toto divadlo bylo však po dvou letech zbouráno. Teprve ve 30. letech 19. stol. se objevovat další stálá divadla (1830 malé divadlo v Novém Severním Walesu aj.), která přejímala anglickou dramatiku. První evropské kontinentální představení přivezla do Austrálie Madam Celeste z Paříže (1863). Po roce 1874 začínali do Austrálie přijíždět američtí herci (James Cassius Williamson, Maggie Moorová aj.), kteří zahájili éru postupného přeorientovávání australských divadel na kulturu americkou. Tito američtí herci dováželi do Austrálie poslední novinky z West Endu a Broadwaye (opera, balet, drama). Výjimku mezi americkými herci a producenty tvoří anglický herec Robert Brough, který přijížděl v roce 1890 s Brough-Boucicault Comedy Company a v Melbourne založil New Bijou Theatre, orientované na anglické komedie od Shakespeara po O. Wilda. Významnou etapou australského divadla, v níž byly položeny základy moderního divadla, byla doba od roku 1870 do první světové války. V této době navštěvovaly Austrálii velké herecké světové osobnosti (1875 italská herečka A. Ristoriová v roli Marie Stuartovny, 1889 Janet Achurchová s Ibsenovým dramatem A Doll’s House (Domov loutek, česky Nora), 1908 shakespearovský herec Wilson Barett v roli Hamleta, 1911 H. Irving v téže roli aj.). Australská divadelní generace poslední třetiny 19. století nebyla jen generací činoherců, ale také tanečníků, mimů a zpěváků, z nichž někteří dosáhli úspěchů i za hranicemi Austrálie. Skutečně světoznámí se stávají herci poloviny 20. století (Nellie Stewartová, Dorothy Bruntonová, Florence Youngová, Cyril Ritchard, Leslie Hollandová, Leslie Victorová, Arthur Greenaway, Andrew Higginson a další). Absence vlastních dramatiků byla nahrazována především dramatizacemi románů či básní. Ve druhé polovině 20. století se začínají prosazovat také australští dramatici (D. Williamson, Alex Buzo, Jack Hibberd, Bob Ellis, Ron Bleir aj.). V současné době disponuje Austrálie 143 stálými divadly. Vydává měsíčník Arts Link News, který obsahuje programy všech kulturních akcí probíhajících v Austrálii a také významnější akce ze zahraničí (převážně z USA). Dalším z řady kulturních periodik je dvouměsíčník Directions.

Související hesla