Austrasie

, historický státní útvar v severovýchodní Francii. V době merovejského dělení říše (561 – 613) tvořila Austrasie východní část Franské říše s hlavními městy Remeš a Mety až do doby Karla Velikého. Austrasijská šlechta se prosadila s Pippinovci a Karlovci jako majordomy proti Neustrii.

Související hesla