Autobiografie

, vlastní životopis; autorovo písemné vylíčení vlastního života, popř. některých jeho úseků. Může mít různé formy (deník, konfese, memoáry, letopisy, autobiografický román). Fiktivní autobiografie se vyskytuje v umělecké literatuře jako zcela smyšlená životopisná fabule vyjádřená ich-formou.

Ottův slovník naučný: Autobiografie

Autobiografie (z řec.), popis vlastního života.

Související hesla