Autokatalýza

, chemická reakce katalyzovaná svým produktem. Kinetická křivka autokatalytické reakce má typický esovitý tvar.