Autonomní

, řídící se vlastními vnitřními zákony; 1. ekonomie výdaje, jejichž výše se nemění se změnou důchodu (peněžního příjmu);
2. elektrotechnika obsahující nezávislé zdroje energie;
3. filozofie autonomní etika založená na předpokladu vnitřního mravního zákona v nás; 4. lékařství autonomní činnost některých orgánů v lidském těle; 5. matematika autonomní proces, modeluje zákony (fyzikální, přírodovědné, ekonomické) nezávislé na čase (např. autonomní diferenciální rovnice); 6. politologie mající autonomii, samosprávu (např. autonomní oblast); 7. literatura čistá poezie.

Ottův slovník naučný: Autonomní

Autonomní, svézákonný, samosprávný, samostatný. – Autonomní, mince (nummi autonomi) jsou u numismatiků peníze starých svobodných státův a měst na rozdíl od peněz královských (nummi regii) a císařských (nummi imperatorii), které zovou úhrnným jménem nummi officiosi. Kdežto na těchto spatřuje se hlava nebo jméno panovníkovo, označeny jsou autonomní, mince znamením města (na př. aiginské želvou) nebo hlavou některého božstva (athénské Athéninou, v Élidě Diovou) a j.

Související hesla