Autonomní oblast

, zkratka AO – správní jednotka v rámci státu, která je vybavena relativně vysokým stupněm autonomie. Autonomní oblasti obvykle vznikají v jazykově, nábožensky či politicky citlivých oblastech.

Související hesla