Autor

, tvůrce literárního, hudebního, výtvarného nebo vědeckého díla (textu, kresby, litografie ap.).

Ottův slovník naučný: Autor

Autor (lat.) t. co auctor , původce literárního neb uměleckého díla, hlavně pak spisovatel, zejména klassický.

Související hesla