Autostylie

, zoologie jeden ze tří typů připojení horní čelisti (palatoquadratum, u savců maxily) ke spodní ploše lebečního mozkového pouzdra, a to pevným vazivovým srůstem v celém rozsahu. Vyskytuje se u chimér (Holocephali), u dvojdyšných ryb (Dipnoi) a u všech čtvernohých obratlovců (Tetrapoda). Viz též amfistylie, hyostylie, lebka.

Související hesla