Autotrofie

, schopnost organismu vytvářet organické složky těla z anorganických látek, u zelených rostlin a některých bakterií využitím sluneční energie (fotosyntéza) nebo energie získané oxidací anorganických látek (tzv. chemosyntéza), např. sloučenin dusíku, síry či železa. Opak heterotrofie. Viz též výživa.

Související hesla