Aventinum

, české nakladatelství, založené 1919 v Praze O. Štorchem-Marienem. Od roku 1919 vycházela Edice Aventina (k prvním kmenovým autorům patřili bratři K. a J. Čapkové), od 1924 edice Knihovna naučných spisů Aventina (např. Wellsovy Dějiny světa); od roku 1925 literární umělecká revue Rozpravy Aventina. 1926 z podnětu K. Čapka byla založena edice Standard Library – anglo-americké knihovny. V roce 1927 otevřena Aventinská mansarda, prodejna a čítárna knih s výstavní a prodejní síní uměleckých děl, kde byly pořádány besedy a autogramiády. Aventinum zaniklo 1934. Od roku 1990 pod stejným názvem působí nakladatelství zaměřené na dětskou literatutru a publikace z oblasti přírodních věd.

Související hesla