Aventurinové sklo

, typ transparentního skla, obsahujícího množství rozptýlených skvrn kovového oxidu a imitujícího aventurinový křemen s částečkami slídy. Nejstarší aventurinové sklo obsahovalo hnědavě zlaté skvrny, vzniklé z měděných okují (tzv. zlatý aventurin). Jeho objev učiněn počátkem 17. století v Muranu, odkud byly exportovány aventurinové polotovary k dalšímu opracování do různých evropských dílen. V českých zemích aventurinová vlákna zatavována do nožek a čučků balustrových pohárů od počátku 18. století. V 18. století byla technologie aventurinu známa v Číně. V 60. letech 19. století byly v Evropě a v USA objeveny nové typy aventurinu (např. tzv. zelený aventurin s částečkami chromu).

Ottův slovník naučný: Aventurinové sklo

Aventurin jest sklo mědí za jistých okolností barvené, kteréž jsouc mírně roztopeno, zvolna vyloučilo četné, až 1 mm dlouhé, lesklé krystality mědi; čímž massa, sama červenohnědá, nabývá vzhledu pěkně kmitavého. Poprvé vyráběli je členové benátské rodiny Bigaglia ve st. XVIII. na ostrově Muranu; Fremy a Clémantot připravili aventurin krystality mědi bohatý, tavíce 300 d. skla se 40 d. kysličníku mědnatého a 80 d. okují železových po dvanácte hodin, i ostavivše massu roztopenou velice zvolnému chlazení. Hutě české a bavorské dodávají aventurinové sklo dnešního dne tak úhledné (ač relativně těžší) jako staré hutě muranské. Pelouze připravil pomocí chromanu draselnatého, jejž ku roztopenému sklu přidával, chromaventurin, sklo, v němž třpytily se krystalky kysličníku chromitého. Též učiněny zdařilé pokusy vyrobiti aventurinovou glasuru na kameninu, což první provedl Th. Paetsch ve Frankfurtě n. O. Téhož způsobu jsou nejnovější práce Japanců, kteří dovedli uměle upotřebiti emailu aventurinového na mědi. – Jeden tečkovaný druh laků japanských nazývá se podlé skla aventurin, jeho jméno pravé jest našiji, i spočívá příprava laku toho v tom, že provádí se v jedné z vrstev lakových mosaika z hrubších kousků prášku zlatového. aneb směsí prášků zlata i stříbra. Nejskvostnější jsou staré práce z giobu-našiji, kdež zrnka v aventurinu lakovém jsou malé čtverečky zlatové podivuhodně uspořádané a provedené až v dvanácti vrstvách laků. I z drobných lupénků perletí docílí se podobných effektů. (M. B. Huish, Japan and its art. Londýn, 1889, 148. a násl.) Rn. Jšk.

Související hesla