Axiomatická teorie

, vědecká teorie vybudovaná tzv. axiomatickou metodou. Základ axiomatické teorie tvoří výchozí tvrzení, axiomy, z nichž se logickými postupy odvozují jejich důsledky, teorémy. Axiomatické teorie v různých oblastech přírodních věd (např. mechanika, termodynamika) shrnují klíčové poznatky do axiomů formulovaných v exaktním jazyce. Deduktivní postupy pak umožnují efektivním způsobem prohlubovat poznání dané vědní oblasti. Klíčovou roli hraje axiomatická teorie v moderní logice a v matematice.

Související hesla