B & c

, black and coloured – mezinárodní zkratka pro označení černého a barevného tisku.