Bachtur

, židovský kandidát rabínství; domácí učitel.