Bacon Francis

, britský malíř, samouk. Začínal s návrhy bytového zařízení pod vlivem Bauhausu, teprve po 1944 se soustředil na malbu a vytvořil vlastní, osobitý způsob tvorby. V roce 1949 namaloval první z parafrázujících portrétů papežů (podle Velázqueze), 1950 s použitím fotografie předjal pop-art. 1955 tvořil obrazy inspirované W. Blakem, 1956 V. van Goghem. Krátce přešel k abstrakci (1957 – 61), aby se vrátil k figurálnímu projevu. Baconova zobrazující malba je vytvářena prostou technikou, má výraznou deformaci a jasné linie (Postava v krajině, Tři studie pro Ukřižování).

Související hesla