Baden

, město ve Švýcarsku v kantonu Aargau na řece Limmat; asi 15 000 obyvatel. Průmysl elektrotechnický. Termální lázně. První hydroelektrárna ve Švýcarsku (1892).

Ottův slovník naučný: Baden

Baden ve Švýcarsku, v kantonu aargavském, nad řekou Limmatem, 382 m n. hl. m., okr. město (okres: 30 obcí se 24.117 obyv.) a lázeňské místo se 3692 ob. (1880), slyne krásnou polohou; nad městem zvedají se zříceniny starého zámku Stein zu Baden Lázně jsou pod městem, »velké« (14 pramenů) na levém břehu Limmatu, »malé« (5 pramenů) na břehu pravém. Prameny jsou sirná vřídla 48° C. – Pro dnavé a rheumatické choroby, jakož i neuralgie a ochrnutí, chron. katarrhy ústrojů dýchacích. Počet hostí páčí se do roka na 20.000 lidí. Baden jest nejstarší lázeňské místo ve Švýcařích; Římanům slulo Aquae Verbigenae. Na zámku Steinu sídlívali vévodové Habsburští. Když pak dobyli města spříseženci švýcarští (1415), zasedal tam sněm jejich (1424 – 1712). V dobách reformace konán tam rozhovor náboženský mezi dr. Eckem a Faberem s jedné a Oecolampadiem i Hallerem se strany druhé. 7. září 1714 uzavřen tu mír, jenž skončil válku o dědictví španělské. Srv. Minnich, Baden in der Schweiz (2 vyd., Baden, 1873). ch. Koll.