Badeniho volební reforma

, soubor opatření, která pro volby do rakouské říšské rady zavedla tzv. pátou všeobecnou kurii bez majetkového cenzu, v níž volili všichni muži starší 24 let; měla 72 mandátů. Zároveň snížila cenzus v městské a venkovské kurii na čtyři zlaté přímé daně. Pro sociální demokraty byla nedostatečná, pro umírněnou většinu mladočechů přijatelný takticko-politický kompromis. Říšské radě předložena K. F. Badenim 15. 2. 1896, schválena 7. 5. 1896. Viz též kurie volební.

Související hesla