Bahnotok

, rychlý až katastrofický pohyb směsi sedimentu a vody po svahu. Podmínkou pro jeho vznik je značný obsah jílovité frakce a vody. Bahnotoky vznikají v subaerických podmínkách na svazích, které jsou pokryty značnou mocností jílovitých zvětralin a na svažitém dně různých typů pánví. Bahnotoky jsou iniciovány zejména prudkými lijáky, otřesy půdy a porušením stability svahů při překotně rychlé sedimentaci.