Bajezid I. Jildirim (Blesk)

, osmanský sultán 1389 – 1402. Dobyl Bulharsko, Srbsko a Makedonii, připojil téměř celou západní polovinu Malé Asie. Území rozdělil na takzvané sandžaky, které přiděloval podle timarského lenního systému. V Edirne (Adriánopolis) zřídil dvůr v čele s velkovezírem a vrchními soudci. Vměšoval se do vnitřních záležitostí Byzance. V roce 1396 zvítězil u Nikopole nad spojenými evropskými vojsky. Další tažení na Balkáně přerušena vpádem Tímúra do Malé Asie; poražen Tímúrem 1402 u Ankary a zajat. V zajetí zemřel.

Ottův slovník naučný: Bajezid I. Jildirim (Blesk)

Bajazid I., přijmením Ildirim = blesk, sultán turecký (*1347 – †1403). Na trůn dosedl po smrti otce svého Murada I. na Kosově poli r. 1389, i zabezpečil sobě panství zavražděním bratra svého Jakuba. Syn cara Lazara, padlého v bitvě kosovské, Štěpán Lazarevič, stal se mu vasallem a poplatníkem, a sestru jeho Oliveru (Milevu) vzal si Bajazid do haremu, kdež pak byla jeho favoritkou. Bajazid vedl neustále války a strašné konal nájezdy do všech zemí sousedních. R. 1391 podrobil sobě Jana Mirču, vojvodu valašského, i dal se potom do války s říší Uherskou. R. 1393 vyvrátil carství Bulharské, jež rozerváno bylo různicemi politickými i náboženskými. R. 1396 Sigmund, uher. král, proti Bajovi, jakožto škůdci všeho křesťanstva nad jiné krutému a nebezpečnému, způsobil veliké tažení křižácké. Pohříchu vojsko jeho, při němž bylo i drahně Francouzů, Němců, Čechův a Poláků, na hlavu poraženo u Veliké Nikopole. Po vítězství tomto sultan hrdopyšný strojil se k dobytí Cařihradu. Císař byzantský Manuel, jehož země nájezdy tureckými strádala rok co rok, sám osobně se vydal na cestu k mocnářům západním, prosit o pomoc, i přijat v Italii, ve Francii a v Anglii s velikou poctivostí, než pomoci platné se mu tam nedostalo. Pro štěstí ve chvíli kritické na vraha zlého přikvačil vrah ještě horší: Timur n. Tamerlán, »veliký vl▽, podmanitel mongolský. Timur odňal Turkům v Malé Asii město Sivas a dal tam syna Bajazidova Ertoghrula popraviti. Sultán vztekem soptě pustil se s Mongoly do bitvy u Angory (dne 20. července r. 1402), avšak poražen i padl do zajetí, ve kterémž nezadlouho potom skonal (dne 8. března r. 1403). Pověsť, že od Timura držán byl v kleci, s pravdou se nesrovnává.

Související hesla