Balcar Jiří

, český malíř a grafik. Debutoval v oblasti knižní grafiky, ilustrace a plakátové tvorby. Jeho volná tvorba 50. let se vyvíjela od civilistní tematiky zobrazující expresionisticky městské motivy (Jiráskův most, Záhřebská ulice, Chodci) k abstraktnímu expresionismu (Kompozice, Blížíme se k městu). S problematikou letrismu a kaligrafie se vyrovnával v grafických cyklech (Dekrety, Labyrinty). Pod vlivem amerického pop-artu od 1965 nová figurace, tvořil ironizující a filozofický pohled na absurditu lidské civilizace (PLQRB, Nestydy). Spolupracoval s Divadlem Na zábradlí a Černým divadlem.

Související hesla