Balkanistika

, jazykověda vědní obor zkoumající jazyky, písemnictví, kuturu, dějiny a reálie Balkánu.

Související hesla