Balkánská dohoda

, vojensko-politická aliance Jugoslávie, Rumunska, Řecka a Turecka, vytvořená v roce 1934 z iniciativy Francie. Cílem bylo zachovat status quo vytvořený na Balkáně na základě versailleského systému. Růst pravicových tendencí v balkánských zemích a německého a italského vlivu vedly 1940 k jejímu rozpadu.

Související hesla